dotacje

dotacje

Nazwa programuTermin Skadania WnioskowForma WsparciaDzialania WspieraneSzczegoly Programuwojewództwopowiatwojewodztwo_hfilterpowiat_hfilter
Wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych w Zamościuinformacje o terminach dostępne wkrótcedotacja

Trwała zmiana dotychczasowego starego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym na:
a) ogrzewanie gazowe,
b) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

http://ezamosc.pl/wiadomosci/item/6891-zamosc-masz-stary-piec-miasto-dofinansuje-wymianeWIĘCEJlubelskiezamosc
Program „MEWA”informacje o terminach dostępne wkrótcedotacja

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– ogrzewanie gazowe,
– ogrzewanie elektryczne,
– odnawialne źródło energii,
– ogrzewanie piecem na pellet

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131133.aspWIĘCEJzachodniopomorskieszczecin
Dotacja na wymianę pieców w Suwałkachod 15 lutego 2021dotacja

trwała likwidacja systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
– podłączenie do sieci gazowej,
– ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

https://suwalki.naszemiasto.pl/dotacje-na-wymiane-piecow-w-suwalkach-wnioski-od-15-lutego/ar/c1-8109165WIĘCEJpodlaskiesuwalki
Wymiana ogrzewania na ekologiczne w Kaliszudo do 30 sierpnia 2021 r.dotacja

wymiana ogrzewania na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompę ciepła.

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/planowane-zmiany-w-sprawie-wymiany-piecow,35155WIĘCEJwielkopolskiekalisz
Ekoinwestycje w Jastrzębiu – Zdrojuod 4 stycznia 2021 r.dotacja

zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych, obejmujących: kotły opalane gazem, biomasą, olejem opałowym, ekogroszkiem z automatycznym podajnikiem oraz urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną, takie jak pompa ciepła do c.o. i system ogrzewania elektrycznego. W przypadku złożenia wniosku o dotację na kocioł gazowy, można ubiegać się również o dotację do budowy przyłącza do sieci gazowej do budynku mieszkalnego, zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: instalacja fotowoltaiczna, wentylacja mechaniczna z zastosowaniem rekuperatora oraz pompa ciepła do wytwarzania c.w.u.

https://www.tujastrzebie.pl/wiadomosci,3-5-mln-zl-na-ekoinwestycje-wkrotce-nabor-wnioskow,wia5-3266-19841.htmlWIĘCEJslaskiejastrzebie-zdroj
Dotacja do zmiany ogrzewania w Gliwicachod 21 stycznia 2021 r.dotacja

podłączenie się do:
– miejskiej sieci ciepłowniczej (PEC),
– sieci gazociągowej,
– zainstalowanie kotła automatycznego i bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) na pelet V klasy wg normy PN‑EN 303-5
– założenie ogrzewania:
elektrycznego,
olejowego,
– podpisanie umowy z dostawcą gazu lub ciepła z sieci lub energii elektrycznej

https://bip.gliwice.eu/dotacje-do-zmiany-ogrzewaniaWIĘCEJslaskiegliwice
Likwidujmy kopciuchy w Pruszczu Gdańskimod 21 stycznia 2021 r.dotacja

likwidacja ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zastąpieniu go innym źródłem ciepła, bardziej przyjaznym dla środowiska.

https://pruszczgdanski.naszemiasto.pl/likwidujmy-kopciuchy-w-pruszczu-gdanskim-wymien-z-dotacja/ar/c1-8105739WIĘCEJpomorskiepruszcz-gdanski
Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023 w Dąbrowie Górniczejod lutego 2021 (brak dokładnego terminu)dotacja

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego lub instalacji pompy ciepła i kolektorów słonecznych

https://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/nowy-program-ograniczenia-niskiej-emisji-na-lata-2021-2023/ar/c14-8116815WIĘCEJslaskiedabrowa-gornicza
Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w Bytomiuinformacje o terminach dostępne wkrótcedotacja

wymiana pieca węglowy na system ogrzewania gazem, olejem opałowym, energią elektryczną czy przy użyciu ekologicznego niskoemisyjnego kotła węglowego. Z dotacji mogą też korzystać zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznej oraz przyłączem lokalu mieszkalnego do miejskiej nitki ciepłowniczej.

https://niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-bytomWIĘCEJslaskiebytom
Miejski program wymiany pieców węglowych w Bydgoszczy2 stycznia - 31 październikadotacja

– Ogrzewanie gazowe
– Ogrzewanie elektryczne
– Pompa ciepła
– Ogrzewanie sieciowe z miejskiej sieci KPEC

https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/powietrze/dotacja-na-wymiane-ogrzewania/miejski-program-wymiany-piecow-weglowych/WIĘCEJkujawsko-pomorskiebydgoszcz
Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania w Chorzowiedo 15 wrześniadotacja

a) zastosowanie nowych kotłów gazowych,
b) zastosowanie nowych kotłów olejowych, opalanych olejem opałowym lekkim,
c) wykonanie nowego ogrzewania elektrycznego,

http://bip.chorzow.eu/index.php?id=131598614114575712WIĘCEJslaskiechorzow
Zmiana ogrzewania w Jeleniej Górzeod 01.01.2021 r.dotacja

1) kotły gazowe kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;

2) kotły na olej lekki opałowy;

3) systemy ogrzewania elektrycznego; przy czym wyklucza się możliwość finansowania urządzeń przenośnych (np.: grzejniki), tzn.: urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być trwale powiązane z lokalem mieszkalnym lub nieruchomością o charakterze mieszkalnym;

4) kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru strefy A i B Uzdrowiska Cieplice;

5) kotły na paliwa stałe lub biomasę (zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego

i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe) w strefie C obszaru Uzdrowiska Cieplice, przy spełnieniu łącznie warunków braku możliwości technicznych podłączenia do sieci cieplnej lub gazowej, potwierdzonych przez operatorów tych sieci;

6) włączenie do sieci cieplnej;

7) urządzenia wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.

https://miasto.jeleniagora.pl/content/nowe-zasady-udzielania-dotacji-na-zmian%C4%99-ogrzewaniaWIĘCEJdolnoslaskiejelenia-gora
Program czyste powietrze – oddech dla Opolado 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowychdotacja

1) przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
2) wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego;
3) montaż pompy ciepła;
4) montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z Ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/wymien-piec-na-ekologiczny-i-zyskaj-dotacjeWIĘCEJopolskieopole
Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miastado 12 lutego 2021 roku.dotacja

1) wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na:
a) pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze;
b) kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;

2) likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/wymien-piec-na-ekologiczny-i-zyskaj-dotacjeWIĘCEJopolskieopole
Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiegoII polowa lutego- przez ok. 2 miesiącedotacja

kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, źródła ciepła oparte o OZE (np. pompy ciepła), źródła ciepła zasilane energią elektryczną zasilaną instalacją wykorzystującą OZE (np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą

https://www.roland-gazeta.pl/najnowsze/malczyce/wymiana-zrodel-ciepla-ii-nabor-wnioskow-w-drugiej-polowie-lutego, , WIĘCEJdolnoslaskieolawski sredzki strzelinski
Wymiana źródeł ciepła w Kościanieod 1 lutego do 31 sierpnia danego roku budżetowegodotacja

dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia takiego jak: koszt demontażu palenisk węglowych, koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania, w szczególności: rury, zawory, pompy, izolacje rurociągów, grzejniki, system odprowadzania spalin, itp.

https://koscian.naszemiasto.pl/dotacje-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-gminie-koscian/ar/c1-8087853WIĘCEJwielkopolskiekoscian
Nie truj się!15.01.2021 – 31.03.2021 r.dotacja

zmianę ogrzewania na gazowe lub elektryczne, podłączenie do sieci cieplnej lub gazowej

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/walka-ze-smogiem-doplaty-do-wymiany-zrodel-ogrzewania/WIĘCEJlodzkielodz
KAWKA bisod 1 września 2020 roku do 31 marca 2021 rokudotacja

likwidacja palenisk węglowych, na drewno, brykiety lub innego typu biomasę, w tym piece i kotły stanowiące wyposażenie lokali mieszkalnych lub usługowych w budynkach jedno- i wielorodzinnych.

https://www.poznan.pl/mim/main/informacje-o-naborze,p,40749,50330.htmlWIĘCEJwielkopolskiepoznan
Zlikwiduj Kopciuchado 31 grudnia 2022 r.dotacja

1. Wymiana pieców i kotłów
2. Odnawialne źródła energii
3. Przyłącze kanalizacyjne, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, zbiorniki i urządzenia retencyjne

https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczneWIĘCEJmazowieckiewarszawa
KAWKA plusnabór ciągłydotacja

montaż nowego źródła ciepła

https://zmienpiec.pl/jak-zmienic-piec-wroclawWIĘCEJdolnoslaskiewroclaw
Termo KAWKAnabór ciągłydotacja

wymiana starej, nieszczelnej stolarki okiennej

https://zmienpiec.pl/termo-kawkaWIĘCEJdolnoslaskiewroclaw
Menu