DOTACJE

nazwa programu

null

Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania w Chorzowie

województwo

śląskie

powiat

Chorzów

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

do 15 września

działania wspierane

null

a) zastosowanie nowych kotłów gazowych,
b) zastosowanie nowych kotłów olejowych, opalanych olejem opałowym lekkim,
c) wykonanie nowego ogrzewania elektrycznego,

dodatkowy opis

null