DOTACJE

nazwa programu

null

Dotacja do zmiany ogrzewania w Gliwicach

województwo

śląskie

powiat

Gliwice

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

od 21 stycznia 2021 r.

działania wspierane

null

podłączenie się do:
– miejskiej sieci ciepłowniczej (PEC),
– sieci gazociągowej,
– zainstalowanie kotła automatycznego i bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) na pelet V klasy wg normy PN‑EN 303-5
– założenie ogrzewania:
elektrycznego,
olejowego,
– podpisanie umowy z dostawcą gazu lub ciepła z sieci lub energii elektrycznej

dodatkowy opis

null