DOTACJE

nazwa programu

null

Dotacja na wymianę pieców w Suwałkach

województwo

podlaskie

powiat

Suwałki

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

od 15 lutego 2021

działania wspierane

null

trwała likwidacja systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
– podłączenie do sieci gazowej,
– ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

dodatkowy opis

null