DOTACJE

nazwa programu

null

Ekoinwestycje w Jastrzębiu – Zdroju

województwo

śląskie

powiat

Jastrzębie Zdrój

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

od 4 stycznia 2021 r.

działania wspierane

null

zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych, obejmujących: kotły opalane gazem, biomasą, olejem opałowym, ekogroszkiem z automatycznym podajnikiem oraz urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną, takie jak pompa ciepła do c.o. i system ogrzewania elektrycznego. W przypadku złożenia wniosku o dotację na kocioł gazowy, można ubiegać się również o dotację do budowy przyłącza do sieci gazowej do budynku mieszkalnego, zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: instalacja fotowoltaiczna, wentylacja mechaniczna z zastosowaniem rekuperatora oraz pompa ciepła do wytwarzania c.w.u.

dodatkowy opis

null