DOTACJE

nazwa programu

null

KAWKA bis

województwo

wielkopolskie

powiat

Poznań

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

od 1 września 2020 roku do 31 marca 2021 roku

działania wspierane

null

likwidacja palenisk węglowych, na drewno, brykiety lub innego typu biomasę, w tym piece i kotły stanowiące wyposażenie lokali mieszkalnych lub usługowych w budynkach jedno- i wielorodzinnych.

dodatkowy opis

null