DOTACJE

nazwa programu

null

Miejski program wymiany pieców węglowych w Bydgoszczy

województwo

kujawsko-pomorskie

powiat

Bydgoszcz

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

2 stycznia - 31 października

działania wspierane

null

– Ogrzewanie gazowe
– Ogrzewanie elektryczne
– Pompa ciepła
– Ogrzewanie sieciowe z miejskiej sieci KPEC

dodatkowy opis

null