DOTACJE

nazwa programu

null

Nie truj się!

województwo

łódzkie

powiat

Łódź

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

15.01.2021 – 31.03.2021 r.

działania wspierane

null

zmianę ogrzewania na gazowe lub elektryczne, podłączenie do sieci cieplnej lub gazowej