DOTACJE

nazwa programu

null

Program czyste powietrze – oddech dla Opola

województwo

opolskie

powiat

Opole

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

do 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych

działania wspierane

null

1) przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
2) wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego;
3) montaż pompy ciepła;
4) montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z Ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

dodatkowy opis

null