DOTACJE

nazwa programu

null

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w Bytomiu

województwo

śląskie

powiat

Bytom

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

informacje o terminach dostępne wkrótce

działania wspierane

null

wymiana pieca węglowy na system ogrzewania gazem, olejem opałowym, energią elektryczną czy przy użyciu ekologicznego niskoemisyjnego kotła węglowego. Z dotacji mogą też korzystać zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznej oraz przyłączem lokalu mieszkalnego do miejskiej nitki ciepłowniczej.

dodatkowy opis

null