DOTACJE

nazwa programu

null

Wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych w Zamościu

województwo

lubelskie

powiat

Zamość

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

informacje o terminach dostępne wkrótce

działania wspierane

null

Trwała zmiana dotychczasowego starego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym na:
a) ogrzewanie gazowe,
b) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

dodatkowy opis

null