DOTACJE

nazwa programu

null

Wymiana ogrzewania na ekologiczne w Kaliszu

województwo

wielkopolskie

powiat

Kalisz

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

do do 30 sierpnia 2021 r.

działania wspierane

null

wymiana ogrzewania na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompę ciepła.

dodatkowy opis

null