DOTACJE

nazwa programu

null

Zlikwiduj Kopciucha

województwo

mazowieckie

powiat

Warszawa

forma wsparcia

dotacja

termin składania wniosków

do 31 grudnia 2022 r.

działania wspierane

null

1. Wymiana pieców i kotłów
2. Odnawialne źródła energii
3. Przyłącze kanalizacyjne, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, zbiorniki i urządzenia retencyjne

dodatkowy opis

null