fotowoltaika dofinansowanie

Przyszłość fotowoltaiki w Polsce

Na koniec 2021 roku szacuje się ok. 68% wzrost przyłączonych instalacji, w stosunku do roku ubiegłego. Około 90% firm z branży fotowoltaicznej planuje w najbliższych latach zwiększyć zatrudnienie oraz możliwości produkcyjne i wykonawcze. Na rynku pojawią się wreszcie nowe technologie (m.in. perowskity), które mogą zrewolucjonizować pozyskiwanie energii ze słońca. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie prognozami Instytutu Energii Odnawialnej, fotowoltaika w 2021 rok wejdzie z przynajmniej 2,5 GW zainstalowanej mocy. Jeśli utrzymamy obecne tempo wzrostu, może się nawet okazać, że już na początku przyszłego roku zbliżymy się do granicy 3 GW.

Wraz z końcem 2020 roku skończy się część programów wspierających rozwój sektora fotowoltaicznego. Wygasną m.in. Regionalne Programy Operacyjne dla województw, Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz program Prosument, które to działały w latach 2014-2020.

Jeśli chodzi o aktualne źródła finansowania z budżetu Unii Europejskiej, z uzgodnień poczynionych na koniec lipca 2020 roku wynika, że Polska ma łącznie otrzymać 124 mld euro dotacji bezpośrednich oraz ok. 46 mld w pożyczkach.

Mój Prąd

Najpopularniejsza w Polsce forma wsparcia dla prosumentów wg deklaracji wiceministra klimatu będzie kontynuowana w 2021 r. „Program Mój Prąd stał się pewnego rodzaju tarczą antykryzysową dla branży, która przeżywa dziś spektakularny boom inwestycyjny. Program przyniósł znakomite rezultaty, dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi obecnie prace nad nową edycją programu.  Kierunki naszego myślenia o przyszłości programu Mój Prąd to wsparcie instalacji prosumenckich, ale też ładowarki EV, pompy ciepła, domowe magazyny energii – poinformował Ireneusz Zyska.

Według dotychczasowych zasad prosument zyskać mógł zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację.

Czyste Powietrze

Znany wszystkim program rządowy przewiduje także pomoc w realizacji projektów fotowoltaicznych -dofinansowanie na zakup i montaż instalacji w formie pożyczki lub dotacji. Wsparcie przeznaczone jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Minimalny koszt kwalifikowany w programie czyste powietrze to 7000 zł, maksymalny to 53 000 zł. Koszty zakupu i montażu fotowoltaiki mogą być dofinansowywane tylko w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych (oprocentowanie nie mniej niż 2%). Pożyczka jest udzielana na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy.

Lokalne formy wsparcia

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej realizują autonomiczne programy wspierające w zakresie instalacji PV. Przykładem są Katowice, które ogłosiły nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.