Fundacja Polska Bez Smogu

Czyste powietrze dla nas i przyszłych pokoleń

Głównym celem działalności Fundacji Polska bez Smogu jest ochrona środowiska a przede wszystkim dbałość o najwyższą jakość powietrza.

Poprzez szkolenia i działania edukacyjne poszerzamy wiedzę i świadomość tego, że poprawa sytuacji ekologicznej w naszym bezpośrednim otoczeniu jest możliwa i zależy od nas samych.

previous arrow
next arrow
Slider

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”

Florian Plit

dotacje

Nazwa programuTermin Skadania WnioskowForma WsparciaDzialania WspieraneSzczegoly Programuwojewództwopowiatwojewodztwo_hfilterpowiat_hfilter
Wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych w Zamościuinformacje o terminach dostępne wkrótcedotacja

Trwała zmiana dotychczasowego starego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym na:
a) ogrzewanie gazowe,
b) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

http://ezamosc.pl/wiadomosci/item/6891-zamosc-masz-stary-piec-miasto-dofinansuje-wymianeWIĘCEJlubelskiezamosc
Program „MEWA”informacje o terminach dostępne wkrótcedotacja

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– ogrzewanie gazowe,
– ogrzewanie elektryczne,
– odnawialne źródło energii,
– ogrzewanie piecem na pellet

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131133.aspWIĘCEJzachodniopomorskieszczecin
Dotacja na wymianę pieców w Suwałkachod 15 lutego 2021dotacja

trwała likwidacja systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
– podłączenie do sieci gazowej,
– ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

https://suwalki.naszemiasto.pl/dotacje-na-wymiane-piecow-w-suwalkach-wnioski-od-15-lutego/ar/c1-8109165WIĘCEJpodlaskiesuwalki
Wymiana ogrzewania na ekologiczne w Kaliszudo do 30 sierpnia 2021 r.dotacja

wymiana ogrzewania na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompę ciepła.

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/planowane-zmiany-w-sprawie-wymiany-piecow,35155WIĘCEJwielkopolskiekalisz
Ekoinwestycje w Jastrzębiu – Zdrojuod 4 stycznia 2021 r.dotacja

zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych, obejmujących: kotły opalane gazem, biomasą, olejem opałowym, ekogroszkiem z automatycznym podajnikiem oraz urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną, takie jak pompa ciepła do c.o. i system ogrzewania elektrycznego. W przypadku złożenia wniosku o dotację na kocioł gazowy, można ubiegać się również o dotację do budowy przyłącza do sieci gazowej do budynku mieszkalnego, zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: instalacja fotowoltaiczna, wentylacja mechaniczna z zastosowaniem rekuperatora oraz pompa ciepła do wytwarzania c.w.u.

https://www.tujastrzebie.pl/wiadomosci,3-5-mln-zl-na-ekoinwestycje-wkrotce-nabor-wnioskow,wia5-3266-19841.htmlWIĘCEJslaskiejastrzebie-zdroj
Dotacja do zmiany ogrzewania w Gliwicachod 21 stycznia 2021 r.dotacja

podłączenie się do:
– miejskiej sieci ciepłowniczej (PEC),
– sieci gazociągowej,
– zainstalowanie kotła automatycznego i bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) na pelet V klasy wg normy PN‑EN 303-5
– założenie ogrzewania:
elektrycznego,
olejowego,
– podpisanie umowy z dostawcą gazu lub ciepła z sieci lub energii elektrycznej

https://bip.gliwice.eu/dotacje-do-zmiany-ogrzewaniaWIĘCEJslaskiegliwice
Likwidujmy kopciuchy w Pruszczu Gdańskimod 21 stycznia 2021 r.dotacja

likwidacja ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zastąpieniu go innym źródłem ciepła, bardziej przyjaznym dla środowiska.

https://pruszczgdanski.naszemiasto.pl/likwidujmy-kopciuchy-w-pruszczu-gdanskim-wymien-z-dotacja/ar/c1-8105739WIĘCEJpomorskiepruszcz-gdanski
Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023 w Dąbrowie Górniczejod lutego 2021 (brak dokładnego terminu)dotacja

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego lub instalacji pompy ciepła i kolektorów słonecznych

https://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/nowy-program-ograniczenia-niskiej-emisji-na-lata-2021-2023/ar/c14-8116815WIĘCEJslaskiedabrowa-gornicza
Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w Bytomiuinformacje o terminach dostępne wkrótcedotacja

wymiana pieca węglowy na system ogrzewania gazem, olejem opałowym, energią elektryczną czy przy użyciu ekologicznego niskoemisyjnego kotła węglowego. Z dotacji mogą też korzystać zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznej oraz przyłączem lokalu mieszkalnego do miejskiej nitki ciepłowniczej.

https://niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-bytomWIĘCEJslaskiebytom
Miejski program wymiany pieców węglowych w Bydgoszczy2 stycznia - 31 październikadotacja

– Ogrzewanie gazowe
– Ogrzewanie elektryczne
– Pompa ciepła
– Ogrzewanie sieciowe z miejskiej sieci KPEC

https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/powietrze/dotacja-na-wymiane-ogrzewania/miejski-program-wymiany-piecow-weglowych/WIĘCEJkujawsko-pomorskiebydgoszcz
Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania w Chorzowiedo 15 wrześniadotacja

a) zastosowanie nowych kotłów gazowych,
b) zastosowanie nowych kotłów olejowych, opalanych olejem opałowym lekkim,
c) wykonanie nowego ogrzewania elektrycznego,

http://bip.chorzow.eu/index.php?id=131598614114575712WIĘCEJslaskiechorzow
Zmiana ogrzewania w Jeleniej Górzeod 01.01.2021 r.dotacja

1) kotły gazowe kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;

2) kotły na olej lekki opałowy;

3) systemy ogrzewania elektrycznego; przy czym wyklucza się możliwość finansowania urządzeń przenośnych (np.: grzejniki), tzn.: urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być trwale powiązane z lokalem mieszkalnym lub nieruchomością o charakterze mieszkalnym;

4) kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru strefy A i B Uzdrowiska Cieplice;

5) kotły na paliwa stałe lub biomasę (zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego

i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe) w strefie C obszaru Uzdrowiska Cieplice, przy spełnieniu łącznie warunków braku możliwości technicznych podłączenia do sieci cieplnej lub gazowej, potwierdzonych przez operatorów tych sieci;

6) włączenie do sieci cieplnej;

7) urządzenia wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.

https://miasto.jeleniagora.pl/content/nowe-zasady-udzielania-dotacji-na-zmian%C4%99-ogrzewaniaWIĘCEJdolnoslaskiejelenia-gora
Program czyste powietrze – oddech dla Opolado 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowychdotacja

1) przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
2) wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego;
3) montaż pompy ciepła;
4) montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z Ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/wymien-piec-na-ekologiczny-i-zyskaj-dotacjeWIĘCEJopolskieopole
Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miastado 12 lutego 2021 roku.dotacja

1) wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na:
a) pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze;
b) kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;

2) likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/wymien-piec-na-ekologiczny-i-zyskaj-dotacjeWIĘCEJopolskieopole
Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiegoII polowa lutego- przez ok. 2 miesiącedotacja

kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, źródła ciepła oparte o OZE (np. pompy ciepła), źródła ciepła zasilane energią elektryczną zasilaną instalacją wykorzystującą OZE (np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą

https://www.roland-gazeta.pl/najnowsze/malczyce/wymiana-zrodel-ciepla-ii-nabor-wnioskow-w-drugiej-polowie-lutego, , WIĘCEJdolnoslaskieolawski sredzki strzelinski
Wymiana źródeł ciepła w Kościanieod 1 lutego do 31 sierpnia danego roku budżetowegodotacja

dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia takiego jak: koszt demontażu palenisk węglowych, koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania, w szczególności: rury, zawory, pompy, izolacje rurociągów, grzejniki, system odprowadzania spalin, itp.

https://koscian.naszemiasto.pl/dotacje-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-gminie-koscian/ar/c1-8087853WIĘCEJwielkopolskiekoscian
Nie truj się!15.01.2021 – 31.03.2021 r.dotacja

zmianę ogrzewania na gazowe lub elektryczne, podłączenie do sieci cieplnej lub gazowej

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/walka-ze-smogiem-doplaty-do-wymiany-zrodel-ogrzewania/WIĘCEJlodzkielodz
KAWKA bisod 1 września 2020 roku do 31 marca 2021 rokudotacja

likwidacja palenisk węglowych, na drewno, brykiety lub innego typu biomasę, w tym piece i kotły stanowiące wyposażenie lokali mieszkalnych lub usługowych w budynkach jedno- i wielorodzinnych.

https://www.poznan.pl/mim/main/informacje-o-naborze,p,40749,50330.htmlWIĘCEJwielkopolskiepoznan
Zlikwiduj Kopciuchado 31 grudnia 2022 r.dotacja

1. Wymiana pieców i kotłów
2. Odnawialne źródła energii
3. Przyłącze kanalizacyjne, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, zbiorniki i urządzenia retencyjne

https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczneWIĘCEJmazowieckiewarszawa
KAWKA plusnabór ciągłydotacja

montaż nowego źródła ciepła

https://zmienpiec.pl/jak-zmienic-piec-wroclawWIĘCEJdolnoslaskiewroclaw
Termo KAWKAnabór ciągłydotacja

wymiana starej, nieszczelnej stolarki okiennej

https://zmienpiec.pl/termo-kawkaWIĘCEJdolnoslaskiewroclaw

aktualności

waves

CZY POMPY CIEPŁA ZASTĄPIĄ KOTŁY GAZOWE?

Według najnowszych doniesień Komisja Europejska chce zakazać sprzedaży i użytkowania kotłów na paliwa kopalne, czyli węglowych, olejowych, ale także kotłów gazowych. Zakaz ten to część unijnego projektu „Fit for 55”…
czytaj więcej…
waves

Prezentacja inwerterowej pompy ciepła HTi

Na YouTube dostępna jest już ciekawa prezentacja inwerterowej pompy ciepła HTi marki Auer. Dowiedz się więcej na temat inwerterowych pomp ciepła z naszego artykułu tutaj. Prezentacja ekologicznej pompy ciepła HTi
czytaj więcej…
waves

„Net biling” już od 1 kwietnia

„Net biling” wchodzi od 1 kwietnia. Od 1 kwietnia w życie wchodzą nowe zasady rozliczania fotowoltaiki. Osoby decydujące się teraz na instalacje, będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci. Natomiast…
czytaj więcej…
waves

Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości

Konferencja Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości W nowym budżecie UE na lata 2021-2027 dużo miejsca zajmują priorytety Komisji Europejskiej wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Na marcowej konferencji Ochrona Środowiska w…
czytaj więcej…

Jaki jest cel projektu Czyste Powietrze?

Ogólnopolski  program „Czyste Powietrze” wystartował w 2018 r. Jego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym m.in. wymiany źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych.

Z rządowego programu skorzystać mogą właściciele oraz współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także właściciele i współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych.

„Niska emisja jest problemem, który dotyka nie tylko osoby bezpośrednio przyczyniające się jej powstawania, ale całe społeczeństwo. Gazowe i pyłowe zanieczyszczenia mogą przemieszczać się na tysiące kilometrów i utrzymywać się w atmosferze przez okres kilku lat, skażając wszystkie komponenty środowiska. Dlatego też ograniczenie zanieczyszczeń powietrza jest bardzo ważnym krokiem, prowadzącym do poprawy jakości życia społeczeństwa.”

Publikacja: „Jesteś tym, czym oddychasz. Kompendium wiedzy na temat niskiej emisji”

Oszczędzanie energii

Każdy z nas wie, że oszczędzając energię elektryczną, dbamy nie tylko o stan swojego portfela, ale także o środowisko naturalne. Około 80% prądu w Polsce pochodzi ze spalania węgla.

Oszczędzanie energii pomaga więc ograniczać emisje tlenków węgla (w tym CO₂), tlenków siarki, tlenków azotu i węglowodorów, które szkodzą atmosferze. Poniżej przedstawimy kilka wskazówek, jak bez negatywnego wpływu na komfort życia wdrożyć m.in. oszczędzanie prądu.

Menu