Elektrownia wiatrowa

Choć fotowoltaika zawładnęła rynkiem OZE w Polsce, powstaje także coraz więcej mikroinstalacji wiatrowych. Ten sposób na wytwarzanie energii to najlepsze rozwiązanie dla osób, które mieszkają z dala od sieci energetycznej lub borykają się z częstymi przerwami w dostawie prądu. Najefektywniej działają jako źródło prądu dla domu niskoenergetycznego, którego projekt z założenia nie dopuszcza do zbyt dużych strat energetycznych. Niestety, w Polsce nie sprawdzi się ona wszędzie. Elektrownie wiatrowe najlepiej funkcjonują na morzu oraz w przewężeniach terenu.

Podział elektrowni wiatrowych

Ze względu na moc znamionową elektrownie wiatrowe dzielimy na mikro, małe i duże.

 1. Mikroelektrownie wiatrowe.

Mają one moc do 100 W. Takie elektrownie można wykorzystać do zasilania akumulatorów służących do oświetlenia części domu: pojedynczych lamp, poszczególnych pomieszczeń czy urządzeń.

 1. Małe elektrownie wiatrowe.

Ich moc to od 100 W do 50 kW. Zasilają w energię elektryczną przede wszystkim gospodarstwa domowe. Najpopularniejsze są elektrownie 3-5 kW. Moc takich elektrowni, wspomagana energią zmagazynowaną w akumulatorach, wystarczy do zasilania oświetlenia, układów pompowych, sprzętu i urządzeń domowych.

 1. Duże elektrownie wiatrowe

Mają moc powyżej 100 kW. Są stosowane przede wszystkim do wytwarzania prądu, który sprzedawany jest do sieci elektroenergetycznej. Taka elektrownia musi spełniać szczegółowe wymagania lokalnego operatora sieci.

Dlaczego warto a jakie ma wady?

Do bezsprzecznych korzyści posiadania elektrowni wiatrowej należą:

 • działanie proekologiczne- jest to źródło bezemisyjne,
 • darmowe wytwarzanie energii z wiatru,
 • energia odnawialna,
 • możliwość sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii,
 • możliwość gromadzenia nadwyżek energii,
 • niezależność energetyczna w miejscach, w których są częste braki w dostawie prądu.

Wady przydomowych elektrowni wiatrowych:

 • stosunkowo wysoki koszt wybudowania ( przydomowa elektrownia wiatrowa 5 kW to koszt ok. 40 tys. zł);
 • konieczność zainwestowania w drogie akumulatory do przechowywania nadwyżek prądu;
 • niska trwałość akumulatorów zmuszająca do kupowania co jakiś czas nowych.

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie elektrowni wiatrowych odbywa się zarówno w skali mikro jak i makro. Istnieje kilka źródeł możliwego finansowania inwestycji w OZE, dzielą się one na dwie podstawowe grupy: środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe. Najbardziej aktualne informacje nt. programów pomocowych można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.