zero waste

Trochę historii ekologii

O tym, że ,,nie da się utrzymać nieograniczonego wzrostu na ograniczonej planecie o ograniczonych zasobach” Świat dowiedział się oficjalnie w 1972 r., kiedy Klub Rzymski opublikował raport ,,Granice wzrostu”. Ekolodzy ostrzegają, że tempo, z jakim coraz liczniejsza ludzkość będzie eksploatować zasoby naturalne planety (gazu i ropy naftowej, a dziś wiemy, że też pokrywy lodowcowej i wody pitnej), musi doprowadzić do katastrofy.

W grudniu 2015 r. 195 państw podpisało Porozumienie paryskie, zobowiązujące do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, natomiast pod koniec 2019 r. uzgodniono Zielony Ład dla Europy (Green New Deal) zakładający osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Niestety Polska nie przystąpiła do projektu.

W styczniu 2020 r. Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało raport wskazujący jako trzy największe globalne zagrożenia: ekstremalne zjawiska pogodowe, niepowodzenie polityki w obszarze ochrony klimatu, klęski żywiołowe. Jak na co dzień możemy wpływać na spowolnienie degeneracji środowiska naturalnego? Czym właściwie dla nas jest ekologia i świadomość ekologiczna?

Czym właściwie jest Zero Waste?

Według Zero Waste International Alliance „Zero Waste jest celem, który jest etyczny, ekonomiczny, skuteczny i wizjonerski, aby prowadzić ludzi ku zmianie stylu życia i praktyk, które naśladują naturalne cykle odnawiania się,  gdzie wszelki materiał, którego się pozbyto jest zaprojektowany tak, by być zasobem do wykorzystania przez innych. Zero Waste oznacza projektowanie i zarządzanie produktami oraz procesami tak, aby systematycznie eliminować szkodliwość odpadów i materiałów oraz zmniejszać ich objętość, przetwarzać i odzyskiwać wszystkie zasoby, nie spalać ich ani nie zakopywać. Zero Waste wyeliminuje uwalnianie szkodliwych substancji do ziemi, wody czy też powietrza, które są zagrożeniem dla zdrowia człowieka, zwierząt, roślin i całej planety, chroni ekosystemy”.

Filozofię „zero waste” przełożyć możemy na każdy aspekt życia – od zakupów spożywczych, do których wykorzystamy ekologiczne torby, niemarnowanie jedzenia, przez odpowiedzialny transport aż po oszczędzanie energii grzewczej i prądu.

Coraz większą popularność zyskują proekologiczne inicjatywy takie jak sklep ekologiczny czy produkty ekologiczne.

Zero Waste a czyste powietrze

Wdrażanie zasad Zero Waste widoczne jest także w wyborach dotyczących systemów grzewczych instalowanych w domach, zarówno nowych jak i tych, które poddawane są modernizacji. Wyniki sprzedaży pomp ciepła w 2019 r. w Polsce wykazały aż 62 procentowy wzrost w stosunku do roku 2018. Trend roku 2020, choć jeszcze niezakończonego wskazuje na kolejny wzrost tych wartości. Wyjątkową popularnością cieszy się koncepcja o nazwie dom ekologiczny, czyli domu gdzie zastosowana jest zielona energia: pompa ciepła, fotowoltaika oraz system wentylacji z rekuperacją.

Marką pomp ciepła, która wykorzystuje ekologiczny czynnik, jakim jest propan (R290), jest Auer. Francuska firma obecna jest na polskim rynku od ponad  8 lat. Wysokotemperaturowe pompy ciepła doskonale sprawdzają się w domach modernizowanych – ich efektywność nie jest uzależniona od zastosowania instalacji podłogowej.