jak uzyskać dofinansowanie na piec?

Zarówno w przypadku rządowego programu Czyste Powietrze, jak i lokalnych programów realizowanych przez samorządy, głównymi celami są poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Dzięki nim beneficjenci uzyskać mogą realną pomoc finansową, m.in. dopłatę do ekologicznego źródła ciepła  – m.in. do kotła, nazywanego często piecem centralnego ogrzewania.

Ogólnopolski Program Czyste Powietrze

Program dopłat Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Dotacja Czyste Powietrze do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dopłata może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania – dla mniej zamożnych beneficjentów.

Wniosek w programie składać można zarówno online – za pomocą platformy gov.pl jak i w tradycyjnej – papierowej formie.

Programy Samorządowe

W zależności od gminy i wyboru źródła ogrzewania dofinansowanie do wymiany pieca węglowego może wynieść od 1 do nawet 40 tys. zł. Walka ze smogiem przekłada się na realne działania. Wiele gmin udziela dotacji na wymianę starego pieca węglowego na ekologiczne źródło ciepła. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia grzewczego. Dofinansowanie do pieca może obejmować kotły gazowe, kotły na biomasę czy urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii. Wymiana może także dotyczyć kotłów na węgiel nowej generacji. Dofinansowanie otrzymać można także na podłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

O dopłatę do pieca mogą ubiegać się właściciele lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym tj. osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają ze wspólnej kotłowni a także najemcy lokali komunalnych.

Niektóre samorządy dają możliwość łączenia programu Czyste Powietrze z programami lokalnymi. Co bardzo istotne – zwykle w programach samorządowych wraz z upływem czasu maleje kwota dofinansowania Czyste Powietrze, dlatego tak ważne jest, by nie odkładać wymiany na ostatnią chwilę.

Wszelkich informacji na temat lokalnych programów wspierających udzielają jednostki samorządu terytorialnego.