Instalacje do zbierania deszczówki

Zbieranie wody deszczowej

Potrzeba gromadzenia wody

Coraz częściej na skutek długich okresów bezdeszczowych odczuwamy efekty występowania zjawiska suszy. Na domiar złego Polska należy do grupy państw narażonych na deficyt wody, który jak wskazują wyniki najnowszych badań będzie się pogłębiał. Instalacje do zbierania deszczówki to doskonały sposób na oszczędzanie wody.
Pomimo tego, iż w 2022 r. nie jest przewidywany nowy nabór do programu Moja Woda, wiele polskich gmin wciąż przeznacza środki z budżetu na działania mające na celu wykorzystywanie wód opadowych.

Sposoby oszczędzania wody

Jakie są najlepsze sposoby na oszczędzanie wody opadowej? Najbardziej efektywne zarządzanie wodą to takie, które odbywa się w miejscu lub blisko występowania opadu z wykorzystaniem zrównoważonych i ekologicznych metod o niewielkim wpływie na środowisko.
Dofinansowanie – w zależności od regionu otrzymać można do zasiewu łąk kwietnych, budowy małych zbiorników retencyjnych, studni chłonnych czy zakupu zbiorników.
Instalacje do zbierania deszczówki można podzielić przede wszystkim ze względu na miejsce oraz zakres ich wykorzystania. Wyróżniamy:

  • Systemy ogrodowe – woda przeznaczona jest do stosowania na zewnątrz budynku, głównie do podlewania zieleni, mycia samochodu i innych prac porządkowych. Co ważne, nie tylko w gospodarstwach domowych, ale i w budynkach komercyjnych czy też użyteczności publicznej.
  • Systemy wykorzystujące wodę wewnątrz budynku.

Deszczówka, pod warunkiem zbierania jej w czystym środowisku, ma świetne właściwości: jest bardzo miękka, kwaśna, nie zawiera magnezu i wapnia. Budując odpowiednie przyłącze, można włączyć ją do instalacji wodnej domu i wykorzystywać do prania, zmywania, sprzątania oraz spłukiwania toalety. Można w ten sposób zmniejszyć zużycie wody wodociągowej nawet o blisko połowę.

System do zbierania wody deszczowej

W przypadku chęci wykorzystania wody deszczowej do zasilania instalacji gospodarczych w budynku musimy na etapie projektowania zaplanować oddzielny przewód wodociągowy połączony ze zbiornikiem na wodę deszczową. Magazynowanie wody powinno być dopasowane do naszych potrzeb – optymalne jest zapewnienie zapasu wody na ok. 2-3 tygodnie (14-21 dni). W przypadku zbiorników o zbyt dużej objętości, jakość magazynowanej wody spada. Zasadniczo przyjmuje się, że zbiorniki zewnętrzne o pojemności magazynowania 5-6 m3 są wystarczające dla domów mieszkalnych dla 4 osób.

Na budowę i funkcjonowanie takiego systemu składa się kilka elementów:

  • zbiornik – potrzebny do gromadzenia deszczówki. Zbiorniki można podzielić m.in. ze względu na lokalizację posesji; zbiorniki naziemne i podziemne. Różnicujemy je również pod kątem objętości. Zbyt mała objętość może doprowadzić do niewystarczających zasobów wody, które wcześniej były zakładane. Zbiornik zawsze dobiera się indywidualnie.
  • pompa – to właśnie dzięki niej, zapewniony jest właściwy dopływ wody do konkretnego źródła. Podczas wyboru odpowiedniej pompy, należy dobrze zastanowić się na temat zarówno sposobu, jak i kierunku wykorzystywania wody zgromadzonej w zbiorniku, ponieważ te czynniki decydują również o długości i średnicy linii ssącej i tłoczącej.
  • akcesoria dodatkowe, takie jak filtr – filtry mogą niwelować np. zapach lub barwę wody, czy też sterylizować ją pod kątem flory bakteryjnej.