„Ciepłe Mieszkanie” coraz bliżej

Kilka dni temu zapadła decyzja o wejściu w życie programu dofinansowania wymiany nieekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Według najnowszych danych w Polsce jest ponad 500 tys. budynków wielorodzinnych, w których znajduje się prawie 8 mln mieszkań, co stanowi prawie 60% ogółu mieszkań. Budżet programu „Cieple mieszkanie” na lata 2022-2026 ma wynosić 1,4 mld zł.

Jakie są założenia programu i jakie warunki trzeba spełnić by zostać beneficjentem?

Założenia „Ciepłego Mieszkania”

Organizatorem programu “Ciepłe mieszkanie” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewódzkie oddziały funduszu będą podpisywać umowy z gminami w sprawie dofinansowania termomodernizacji budynków wielolokalowych. Następnie gminy będą przeprowadzać nabór wśród mieszkańców.

Dofinansowanie otrzymać będzie można na:

 • pompy ciepła,
 • kotły gazowe kondensacyjne,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • kotły pelletowe
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego energetycznie źródła ciepła.

Dotacja w programie „Ciepłe mieszkanie” będzie mogła być również przeznaczona na dokumentację projektową oraz termomodernizację, tj.:

 • wymianę okien i drzwi,
 • wentylację mechaniczna,
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Progi dofinansowania i nabór

Obecnie zapowiadane są 3 poziomy dofinansowania:

 • podstawowy – do 30 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ale nie więcej niż 15 000 zł),
 • podwyższony – do 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (nie więcej niż 25 000 zł),
 • najwyższy – do 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (nie więcej niż 37 500 zł).

Wysokość dofinansowania z programu Ciepłe mieszkanie będzie uzależniona od wysokości dochodów wnioskodawców lub ich gospodarstw domowych.

Pierwsza część skierowana będzie do osób mających dochody do 120 tys. zł rocznie. Takim właścicielom mieszkań przysługiwać będzie podstawowy poziom dofinansowania w wysokości do 15 tys. zł na lokal (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji).

Z drugiego progu programu skorzystać będą mogli właściciele lokali, gdzie dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1673 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym – 2342 zł. Bezzwrotna dotacja dla tej grupy wyniesie do 25 tys. zł (do 60 proc. kosztów kwalifikowanych).

Trzecia grupa beneficjentów to właściciele mieszkań, gdzie dochód nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku dotacja będzie najwyższa – do 37,5 tys. zł na lokal (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych).

Terminy naboru wniosków od beneficjentów końcowych ogłoszą samorządy, które będą musiały wcześniej uzyskać odpowiednie deklaracje od mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.