smog w europie

Jakość powietrza w Europie

Pył w powietrzu zabija rocznie 379 tysięcy mieszkańców Unii Europejskiej. Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport o stanie powietrza. Niestety, z danych z danych agencji wynika, że Polska jest najbardziej zapylonym miastem UE. Prawie wszystkie stacje, które mierzą stan jakości powietrza wskazują stężenie zanieczyszczeń powyżej europejskich norm.

Najnowszy raport EEA (Europejskiej Agencji Środowiska)

Najnowszy raport EEA opiera się na oficjalnych danych dotyczących jakości powietrza z ponad 4 000 stacji monitoringu w całej Europie w 2018 r. Ze sprawozdania EEA pt. „Jakość powietrza w Europie – 2020” wynika, że w 2018 r. sześć państw członkowskich przekroczyło unijną wartość dopuszczalną dla drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5): Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Włochy. Tylko cztery państwa w Europie – Estonia, Finlandia, Irlandia i Islandia – odnotowały zanieczyszczenia pyłowe zawieszone poniżej bardziej rygorystycznych wartości określonych w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W sprawozdaniu EEA zauważa się, że nadal istnieje różnica między przepisami UE w zakresie dopuszczalnych wartości jakości powietrza a wytycznymi WHO. Jest to kwestia, którą Komisja Europejska stara się rozwiązać poprzez przegląd norm UE w ramach planu działania na rzecz ekologii a dokładniej eliminacji zanieczyszczeń.

Jest lepiej, ale jeszcze nie dobrze

Jak wynika ze sprawozdania EEA, polityka unijna, krajowa i lokalna oraz redukcja emisji w kluczowych sektorach poprawiły jakość powietrza w skali Europy. Od 2000 r. emisje głównych substancji zanieczyszczających powietrze z transportu, w tym tlenków azotu (NOx), znacznie spadły pomimo rosnącego zapotrzebowania na mobilność i związanego z tym wzrostu emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze. Odnotowano również znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z produkcji energii, natomiast ograniczenie niskiej emisji z budynków i rolnictwa postępują wolniej.

Dzięki lepszej jakości powietrza w 2018 r. około 60 000 osób mniej zmarło przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia pyłem drobnym w porównaniu z 2009 r. W przypadku dwutlenku azotu redukcja jest jeszcze większa, ponieważ liczba przedwczesnych zgonów zmniejszyła się o około 54 % w ciągu ostatniej dekady. Dalsza realizacja polityki w zakresie środowiska i klimatu w całej Europie jest kluczowym czynnikiem sprzyjającym tej poprawie.

Konsekwencje smogu

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje zanieczyszczenie powietrza za najpoważniejsze zagrożenie środowiskowe dla zdrowia publicznego we współczesnym świecie. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem skutkuje poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi takimi jak:

  • Choroby układu sercowo-naczyniowego
  • Choroby układu oddechowego
  • Nowotwory
  • Problemy z płodnością, negatywny wpływ na przebieg ciąży i rozwój płodu
  • Choroba Alzheimera
  • Alergie
  • Depresja, niższe poczucie szczęścia, spadek IQ u kolejnych pokoleń

Zdaniem WHO zanieczyszczone powietrze i jego skutki, to także konkretny wymiar finansowy. Szacuje się, że z tego powodu tracimy, jako kraj, ponad 100 mld USD rocznie.