termomodernizacja dofinansowanie

Termomodernizacja budynków mieszkalnych połączona z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła powinna stać się systemowym narzędziem naprawy jakości powietrza w Polsce. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja z nieocieplonych budynków i w tym kierunku koncentrują się działania. Słuszność naszych działań potwierdza raport Banku Światowego przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Istnieje kilka możliwości uzyskania wsparcia, dzięki któremu budynek zyska wyższą efektywność energetyczną.

STOP SMOG

Program ten skierowany jest do gmin i ma na celu wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Z raportu Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że 12,2% mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln osób, co stanowi ok. 1,3 mln gospodarstw domowych, żyje w ubóstwie energetycznym. Powoduje to, że osoby te nie mają jakichkolwiek szans na zgromadzenie środków materialnych niezbędnych dla przeprowadzenia termomodernizacji ich domów. Dzięki programowi STOP SMOG Inwestycje te będą mogły być sfinansowane nawet w 100% ze środków publicznych, tj. bez finansowego udziału rodzin ubogich energetycznie. Ustawa zakłada ścisłą współpracę Rządu i Samorządu w postaci montażu finansowego 70%-30%. Budżet projektu to do końca 2024 r. – ponad 1,2 miliarda zł, z czego ponad 880 mln zł to środki budżetu państwa.

Zakres wsparcia:

  • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
  • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Program Czyste Powietrze NFOŚiGW

Uruchomiony 19 września 2018 r. przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW program ma na celu poprawę jakości powietrza przez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania oraz termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Formami wsparcia są dotacje i preferencyjne pożyczki. Przy podstawowym poziomie dofinansowania, maksymalna dotacja na wymianę przestarzałego źródła ciepła i termomodernizację wynosi 20 tys. zł. I może wzrosnąć o 5 tys. zł tzw. bonusu klimatycznego (związanego z emisyjnością źródła ciepła) – przysługuje on inwestorom, którzy wybierają najbardziej efektywne pompy ciepła, przewidziane do dopłaty. I kolejne 5 tys. zł, jeśli wnioskodawca decyduje się na instalację fotowoltaiczną finansowaną w ramach programu Mój Prąd.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały  budowlane,  urządzenia  i  usługi,  związane  z  realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym dla limitu wydatków: 53 tys. zł.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Działający w Banku Gospodarstwa Krajowego fundusz ma na celu pomoc finansową dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy oferowane przez fundusz to premia termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna. W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii. Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji zadań takich jak termomodernizacja budynku i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków. Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:

  • 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem.