Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości

Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości

Konferencja Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości

W nowym budżecie UE na lata 2021-2027 dużo miejsca zajmują priorytety Komisji Europejskiej wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Na marcowej konferencji Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła plany Polski w zakresie realizacji wytycznych polityki energetycznej UE. W ramach Krajowego Planu Odbudowy na Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” zaplanowane inwestycje to prawie 5,7 mld euro.

Na inwestycje w ramach Celu polityki 2 „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa” przeznaczymy ponad 20,5 mld euro (EFRR+FS). W ramach środków Polityki Spójności nadal realizowane będą inwestycje w efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej, przedsiębiorstw oraz inwestycje w systemy ciepłownicze i wysokosprawną kogenerację. Działania skupią się również na utrzymaniu tempa rozwoju alternatywnych źródeł energii i inteligentnych systemów energetycznych.

Europa w niedalekiej przyszłości ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu. Celem Polski jest przeprowadzenie transformacji do gospodarki neutralnej klimatycznie. Zgodnie z szacunkami Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. nakłady na te cele w latach 2021-2040 mogą wynieść 1,6 bln zł.

Poprzedni wpis
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – kolejny krok ku czystemu powietrzu
Następny wpis
„Net biling” już od 1 kwietnia